AUSTRIJSKA JEZERA

Sa obilascima: Palate Helborn, magične fontane, jezera Wolfgangsee I vidikovca Worthersee

 PAKET ARANŽMAN 5 DANA: AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ NA BAZI 2 NOĆENJA S DORUČKOM

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan   KRAGUJEVAC – BEOGRAD – NOVI SAD                                                                                                                  790km

Polazak autobusa iz  Kragujevca u 18,00, Beograda u 20,00, iz N.Sada u 19,50. transfer do Rume. Putovanje za Austriju preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja sa pauzama za odmor i osveženje.

2.dan  VELDEN – WORTHERSEE  – SALZBURG                                                                                                             220 km

U jutarnjim satima dolazak u Velden, živopisni gradić na obali jezera Woerthersee. Dvadeset kilometara dugačko jezero spaja Velden sa Klagenfurtom. Okruženo strmim padinama Alpa obraslim drvećem, sa predivnim pogledom na udaljene planinske vrhove, poznato po toploj i kristalno čistoj vodi (leti su temperature vode oko 25°C). Preporučujemo izlet do čuvenog vidikovca kod Piramidenkogel (najviša drvena kula na svetu), odakle se pruža čarobna panorama na  čitavo jezero i okolinu( fakultativno ). Ova kula se nalazi na nadmorskoj visini od 920 metara, a visoka je 51 metar. Nastavak putovanja za Salzburg. Mogućnost fakultativnog odlaska do Helbrun palate i magičnih fontana, izgrađenih početkom XVII veka po nalogu princa Markusa Sitikusa kao letnja rezidencija.  U popodnevnim satima dolazak u Salzburg jedan od najlepših gradova srednje Evrope. Pešačka tura: raskošni park Mirabel, Mocartova rodna kuća, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Katedrala, Neptunova fontana, spomenik Mocartu…  Smeštaj i slobodno vreme. Noćenje.

3.dan  SALZBURG –  WOLFGANGSEE(30) – BAD ISCHL(25) – HALLSTATERSEE(20) – GRAZ(180)                      260 km                                                                          

Posle doručka napuštanje hotela. Na putovanju za St.Gilgeni i jednom od najlepših jezera – Volfgangse, u prolazu  posmatramo panoramu jezera Fuschl. U ljupkom mestu Svetom Gilgenu prošetaćemo slikovitim ulicama i malim trgovima sa fontanama do kuće Mocartove majke, glavnog trga, crkve Svetog Egidija i gradske većnice. Tu je i stari hotel Post s oslikanom fasadom. Da bi doživeli čaroliju jezera predlažemo vožnju brodom od Sv. Gilgena do Sv. Volfganga koja traje cca 50 minuta(fakultativno). U Svetom Volfgangu bi obišli crkvu u kojoj je Pašerov oltar iz 15. veka. U podnevnim satima dolazak u Banju Bad Ischl. Panorama carske vile, rezidencije Franca Jozefa i carice Elizabete – Sisi. U poslastičarnici ‚‘‘Zauner‘‘ možete se zasladiti autentičnim išlerima, kolačima koji su dobili naziv po samom mestu. Popodne odlazak u Halštat mesto po kome je jezero dobilo naziv. Jezero i mesto su   najfotografisaniji motivi Austrije. Pred vama je očuvajuća priroda, planinski motivi koji okružuju jezero, ribarske kuće, županijska crkva iz 1505.g., podzemno groblje Kamer i Halštat muzej sa najvećom kolekcijom umetničkih dela halštatske kulture,rudnik soli …  Uveče nastavak putovanja. Smeštaj u hotel u okolini Graca. Noćenje.

4.dan  GRAZ                                                                                                                                                                                      650 km

Doručak. Dolazak u Grac, Glavni trg i Gradska većnica. Panoramno razgledanje,  vožnja brdskom železnicom do zamka Schlosberg, satni toranj, katedrala i prelepa panorama celog grada (Fakultativno). Slobodno vreme za šetnju ili šoping do 14:00 kada je  polazak za Srbiju. Putovanje pored Maribora i Zagreba.

5.dan  BEOGRAD                                                                                                                                                                        260 km

Dolazak u Srbiju u jutarnjim satima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na relacijama navedenim u programu
 • Smeštaj hotelu 3* u Salzburgu u standardnim 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom
 • Smeštaj hotelu 3* u Grazu u standardnim 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom
 • RazgledanjA prema programu
 • Usluge turističkog vodiča – pratioca grupe tokom putovanja
 • Troškove organizacije, vođenja i realizacije aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000€). PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
 • Fakultativne izlete i individualne troškove
 • Ostale usluge i sadržaje u hotelima
  DOPLATA:     za jednokrevetnu sobu (na upit) ……………………………………………………..……………………………………………..  50 €
  POPUSTI ZA DECU:
  • deca do 10 godina u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruju popust 10%

  NAČIN  PLAĆANJA:

  • 30% pri rezervaciji, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja.
  • Prilikom rezervacije se uplaćuje avans u iznosu od 30 % cene aranžmana Ostatak u jednakim mesecnim ratama najkasnije do 01.08.2020.
  • Garancija plaćanja: čekovi građana, administrativna zabrana.

FAKULTATIVNI IZLETI                                                                                                          Za fakultativne izlete minimim 25 putnika

 • Čarobna panorama jezera Worthersee, sa vidikovca pored Piramidenkogel (bus, vodič)………………………… 10 €
 • Ulaznica za Piramidenkogel ……………………………………………………………………………………………………… 11/14 €
 • Vožnja brodom po jezeru Volfgangse .………………….…….…..….…………………………..….…………………………………. 20 €
 • Palata Helborn i magične fontane (bus prevoz, vodič i ulaznica) …………….……….….……….…………………………. 18 €
 • Obilazak rudnika soli (uključuje zaštitnu odeću, vožnju vozom, toboganima, usluge

lokalnog vodiča na engleskom jeziku) ………………………………………………………………………………………………….…. 35 €

 • Panorama Graca sa brda Zamak, Satna kula, Katedrala (bus, brdska železnica i vodič) …………………………… 7 €

SMEŠTAJ:

 • Smeštaj u hotelima iz lanaca: Ibis, 7 Days, Oekotel ili sličnih.

NAPOMENE:

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. NAVIS travel zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Službenik agencije organizatora niti posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.

Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci, od dana završetka putovanja, i u roku, pisanim putem (elektronski ili poštom)  dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za putovanje. Svaki putnik je u obavezi da se o uslovima ulaska u zemlju u koju putuje (rok važenja pasoša, potrebne vize, potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informiše na sajtu Delegacije EU u Srbiji  www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolazi. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje nije uračunato u cenu aranžmana (izdaje se u agenciji, na zahtev putnika). PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA. Za ulazak u pojedine zemlje Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno. Svu odgovornost i eventualne posledice zbog ne posedovanja polise osiguranja tokom putovanja snosi putnik.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled nepredviđenih objektivnih okolnosti vreme (satnica) i mesto polaska na putovanje može biti drugačije od predvidjenog. Dan pre polaska, putem e – maila ili SMS porukom organizator obaveštava sve putnike o detaljima u vezi polaska na putovanje: ime i kontakt telefon vodiča – pratioca grupe, mesto sastanka i polaska na putovanje, tačno vreme – satnica polaska, ime prevoznika.                                          Ukoliko ne dobijete obaveštenje / poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju za tačne detalje.
 • Sva vremena u programu i tokom putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Prevoz iz ove Ponude NE PODRAZUMEVA MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA. Redosled sedenja u autobusu odredjuje se prema datumu prijave aranžmana i uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice. Svaki putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu. Naknadne izmene nisu moguće.
 • Posebni zahtevi putnika u vidu MOLBE a koji su mimo usluge iz cenovnika i koji se dodatno ne naplaćuju, posebno se ne garantuju. Organizator će pokušati da udovolji želji svakog od putnika ukoliko je u mogućnosti.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen. Svaki putnik ima pravo na jedan komad prtljaga maksimalne težine do 30 kg i jedan komad ručnog prtljaga manjih dimenzija koji može uneti u autobus. Dodatni prtljag se naplaćuje 35€ po komadu, na licu mesta. Lični prtljag putnika ne može da sadrži komercijalnu robu niti  robu koja je zabranjena, u skladu sa odredbama zakona i carinskim propisima.Više informacija na sajtu Uprave carina:http://www.carina.rs/lat/Putnici/Stranice/Putnici.aspx
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnim prelazima radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” i carinjenja komercijalne robe.
 • Putovanje je grupno, i tome je sve podređeno. Molimo putnike da poštuju satnice tokom putovanja i budu tačni na polascima. Tokom vožnje, nastojimo da muzika i filmovi budu neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu kontroliše se kompjuterski, i ne može se individualno za svako sedište podešavati. U autobusima nisu u upotrebi toaleti.
 • U prevoznom sredstvu – autobusu, zabranjeno je: pušenje, unošenje nepropisnog prtljaga, pravljenje buke i nereda, uznemiravanje putnika i narušavanje javnog reda i mira u prevoznom sredstvu.
 • Organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera, organizatora putovanja i drugih neposrednih pružalaca usluga.
 • Kod autobuskih aranžmana zustavljanja radi odmora predviđena su na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i ličnim stvarima u toku trajanja putovanja. Ostavljanje stvari od vrednosti u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotelijer ne odgovaraju za iste. U slučaju kradje, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja, hotelijer niti prevoznik ne mogu odgovarati u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu kao i pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). Postoji mogućnost da usled državnih i verskih praznika ili drugih objektivnih okolnosti na određenoj destinaciji, javni prevoz, neki od lokaliteta, muzej,  trgovinski i ugostiteljski objekti…ne rade ili će radno vreme biti izmenjeno.
 • Organizator fakultativnih izleta na putovanju zadržava pravo otkaza i izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, usled objektivnih okolnosti (vremenski uslovi, gužva na lokalitetima…)
 • Putnicima koji imaju za cilj posetu muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih, rezervišu i kupe ulaznice i da posetu usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. vremena dolaska na destinaciju ili lokalitet, dužine trajanja obilaska, termina polaska, i daljeg rasporeda po programu putovanja)
 • Ukoliko ugovorom o putovanju nije naznačeno ime hotela organizator putovanja je u obavezi da ime hotela objavi najkasnije 7 dana pre polaska na putovanje. U slučaju promene hotela, od strane organizatora, isti je dužan da o tome pisanim putem obavestiti sve putnike.  Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije. Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, organizator putovanja u celosti vraća ono što je primio od putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja.
 • Naše mišljenje o kategorizaciji svih navedenih objekata (dato u sklopu opisa hotela) je naše viđenje ukupnog stanja određenog objekta i kao takvo je rezultat našeg istraživanja, utiska drugih gostiju i može se razlikovati od zvaničnog te služi isključivo u informativne svrhe u cilju pružanja više informacija. Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com
 • Opisi hotela su sastavni deo cenovnika (obavezno uzeti u agenciji ukoliko nisu priloženi uz program)
 • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Kategorija hotela po programu putovanja je važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Organizator putovanja ne može garantovati smeštaj po tipu i sadržaju sobe, usluge koje nisu predvidjene programom putovanja a koje se dodatno NE NAPLAĆUJU (npr. smeštaj u  apartmanu, konektovanim sobama, family sobama, pogled, balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj, odvojeni kreveti).
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaka soba iz ove ponude je standardne kategorije, ima tuš/WC. Smeštaj je u sobama koje su dvokrevetne (1/2) ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (1/3), namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj može biti standardnih ili manjih dimenzija (npr. fotelja ili sofa na razvlačenje).
 • Objašnjenje: kontinentalni doručak je slano – slatki doručak sa čajem ili kafom koji se poslužuje u ograničenim količinama. Kontinentalni švedski sto je manji izbor slano – slatkih namirnica koje se služe za doručak po principu samoposluživanja.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili u zakonu  predviđenim slučajevima

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OPŠTE USLOVE PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

 • Organizator putovanja NAVIS Travel poseduje licencu OTP br. 17/2016. i aktivna je članica YUTA – e
 • Prema Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima propisanu polisu osiguranja broj 300060482 od 25.01.2019. godine, akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, u visini od 300.000,00 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 82/2019 od 25.01.2019. aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, 011/3228686, 011/3228687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
 • Ovaj program je radjen na bazi minimum 50 plativih putnika.
 • Organizator putovanja ima pravo da otkaže program najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora  usklađeni sa YUTA standardima.