Turistička agencija - Kruševac 037 441 215 064 3524115 navis@navis.rs

Budimpešta

 

 

TERMIN 01.09-05.09. 08.09-12.09. 15.09-19.09. 22.09-26.09. 29.09-03.10. 06.10-10.10. 13.10-17.10. 20.10-24.10. 27.10-31.10. 03.11-07.11. 10.11-14.11. 17.11-21.11. 24.11-28.11.
USLUGA 2BB 2BB 2BB 2BB 2BB 2BB 2BB 2BB 2BB 2BB 2BB 2BB 2BB
Beograd 12.500 12.500 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Pojate (do Niša) 13.500 13.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Niš 14.500 14.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Cene po osobi za 2 noćenja sa doručkom i autobuskim prevozom u dinarima.

 

   

  U CENU JE URAČUNATO:

 • Prevoz autobusom ili minibusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji;
 • Smeštaj u hotelu sa 3* u Budimpešti u 1/2 I 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom
 • Razgledanje Budimpešte u pratnji vodiča  po programu;
 • Troškovi organizacije i vođstvo puta.

 

   U CENU NIJE URAČUNATO:.

 • Ostali troškovi koji nisu predviđeni programom;
 • Putno zdravstveno osiguranje.
 • Fakultativni izleti

 

         CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

IZLET

CENA PO OSOBI

Deca do 11.99 godina

Krstarenje Dunavom

15€

10€

Večera u Čardi

30€

25€

TC Campona sa Tropikarijumom

9€

6.5€

Jezero Balaton

15€

10€

Sent Andreja

15€

10€

*Cene fakultativnih izleta su podležni promenama.
Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa.

 

DOPLATE I UMANJENJA ZA POLASKE IZ DRUGIH GRAGOVA:

 • Doplata za polazak iz Kruševca-

NAČIN PLAĆANJA:

Mogućnost plaćanja na rate. Prilikom rezervacije 40%, ostatak na 2 rate po 30% do 20.12..2022.

NAPOMENE:

 • U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja iste ili veće kategorizacije.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Pasoši državljana Republike Srbije moraju imati rok važenja minimum 6 meseca od povratka u Srbiju.
 • Za ovo putovanje je obavezan pasoš.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju zvanične promene na monetarnom tržištu, koja utiče na kalkulativne elemente, promeni cenu aranžmana.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih saržaja u program u zavisnosti od objektivnih okolnosti)
 • Svaka promena programa putovanja od strane putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putno zdravstvenog osiguranja I Opštim Uslovima Putovanja organizatora.
 • Svi punici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Za sve fakultative potreban je minimalni broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi se po rasporedu prijave.
 • Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja na svaka 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga po osobi, ukupne težine 20kg. U slučaju prekoračenja ukupne težine, prevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga 250,00 rsd po kilogramu, ukoliko ima mesta za dodatni.

  Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 40 osoba, u suprotnom poslednji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 3 dana pre datuma polaska.

VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA MAESTRO TRAVEL
Licenca OTP A 69/2021 OD 03.08.2021.