Turistička agencija - Kruševac 037 441 215 064 3524115 navis@navis.rs
TERMIN 09.11-14.11. 23.11-28.11. 07.12-12.12. 21.12-26.12. 29.12. – 04.01.
USLUGA 3BB 3BB 3BB 3BB 4BB
Beograd 15.900 14.900 14.900 14.900 Uskoro
Pojate (do Niša) 14.900 13.900 13.900 13.900 Uskoro
Niš 13.900 12.900 12.900 12.900 Uskoro

 

   CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz autobusom ili minibusom sa 20 mesta visoke turističke klase na navedenoj relaciji.
 • Smeštaj u hotelu sa minimum 3*, na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u 1/2  i 1/2 +1 sobama.
 • Panoramsko razgledanje grada prvog dana.
 • Troškovi organizacije i vođstvo puta.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 •  Međunarodno zdravstveno osiguranje koje nije obavezno, ali ga organizator preporučuje, u ovom slučaju “TRIGLAV”.
 •  Ostali troškovi koji nisu predviđeni programom.
 •  Fakultativni izleti.

DOPLATE ZA POLAZAK IZ DRUGIH GRAGOVA I OSTALE DOPLATE:

 • Doplata za polazak iz Kruševca-

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Obilazak Topkapi Palate, Aja Sofije, Plave Džamije i Antičkog Hipodroma (minimum 20 osoba) = 45€

Izlet podrazumeva šetnju od hotela do muzeja, uslugu vodiča na srpskom jeziku i slušalice

 • Krstarenje Bosforom i obilazak Vaseljenske Patrijaršije – ( minimum 20 osoba ) = 20€

Izlet podrazumeva transfer od hotela do luke i vožnju brodom po Bosforu gde se razgleda Istanbul uz tumačenje svih znamenitosti od strane lokalnog vodiča na srpskom jeziku.

 • Obilazak Dolmabahče palate - (minimum 20 osoba ) – 30€

Izlet podrazumeva povratni transfer od hotela do palate i uslugu vodiča na srpskom jeziku i slušalice.

 • Tursko veče u restoranu – 30€, uključena je večera, 2 pića, odgovarajući zabavni program.
 • Pjer Loti i minijaturk – 15€, ulaznica uključena u cenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

Mogućnost plaćanja u 3 mesečne rate uz obavezno deponovanje čekova ili putem administrativne zabrane. Minimalna uplata prilikom rezervacije 40%.

NAPOMENE:

 • U slučaju nastupanja opravdanih razloga I nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja iste ili veće kategorizacije.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Pasoši državljana Republike Srbije moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od povratka u Srbiju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju zvanične promene na monetarnom tržištu, koja utiče na kalkulativne elemente, promeni cenu aranžmana.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih saržaja u program u zavisnosti od objektivnih okolnosti)
 • Svaka promena programa putovanja od strane putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putno zdravstvenog osiguranja I Opštim Uslovima Putovanja organizatora.
 • Svi punici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Za sve fakultative potreban je minimalni broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi se po rasporedu prijave.
 • Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja na svaka 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 40 osoba, u suprotnom poslednji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 3 (tri) dana pre datuma polaska.
 • Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga po osobi, ukupne težine 20kg. U slučaju prekoračenja ukupne težine, prevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga 250,00 rsd po kilogramu, ukoliko ima mesta za dodatni.