Turistička agencija - Kruševac 037 441 215 064 3524115 navis@navis.rs

 

 

TERMINI

USLUGA

BEOGRAD

POJATE (DO NIŠA)

NIŠ

21.09. -26.09.

3 BB

14.900 rsd

15.900 rsd

16.900 rsd

05.10. – 10.10.

3 BB

14.900 rsd

15.900 rsd

16.900 rsd

19.10. – 24.10.

3 BB

14.900 rsd

15.900 rsd

16.900 rsd

10.11. – 14.11. DAN PRIMIRJA

3 BB

14.900 rsd

15.900 rsd

16.900 rsd

23.11. – 28.11.

3 BB

14.900 rsd

15.900 rsd

16.900 rsd

   

 U CENU JE URAČUNATO:

 • Prevoz autobusom ili minibusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji;
 • Smeštaj u hotelu sa 3* u Pragu u 1/2 I 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom
 • Razgledanje Praga u pratnji vodiča  po programu;
 • Troškovi organizacije i vođstvo puta.

   

U CENU NIJE URAČUNATO:.

 • Ostali troškovi koji nisu predviđeni programom;
 • Putno zdravstveno osiguranje.
 • Fakultativni izleti
 • CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

IZLET

CENA PO OSOBI

Deca do 11.99 godina

Krstarenje Vltavom

15€

10€

Karlove Vari

25€

20€

Večera u nacinalnom restoranu

25€

20€

Drezden

30€

25€

 

DOPLATE I UMANJENJA ZA POLASKE IZ DRUGIH GRAGOVA:

– Doplata za polazak iz Kruševca-

NAČIN PLAĆANJA:

Mogućnost plaćanja na rate. Prilikom rezervacije 40%, ostatak na 2 rate po 30% do 20.12.2022.., uz obavezno deponovanje čekova pre polaska

NAPOMENE:

 • U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja iste ili veće kategorizacije.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Pasoši državljana Republike Srbije moraju imati rok važenja minimum 6 meseca od povratka u Srbiju.
 • Za ovo putovanje je obavezan pasoš.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju zvanične promene na monetarnom tržištu, koja utiče na kalkulativne elemente, promeni cenu aranžmana.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih saržaja u program u zavisnosti od objektivnih okolnosti)
 • Svaka promena programa putovanja od strane putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putno zdravstvenog osiguranja I Opštim Uslovima Putovanja organizatora.
 • Svi punici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Za sve fakultative potreban je minimalni broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi se po rasporedu prijave.
 • Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja na svaka 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga po osobi, ukupne težine 20kg. U slučaju prekoračenja ukupne težine, prevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga 250,00 rsd po kilogramu, ukoliko ima mesta za dodatni.

 

Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 40 osoba, u suprotnom poslednji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 3 dana pre datuma polaska.
VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA MAESTRO TRAVEL
Licenca OTP A 69/2021 OD 03.08.2021