Turistička agencija - Kruševac 037 441 215 064 3524115 navis@navis.rs

 

TERMIN

HOTEL

SPECIJAL CENA

30.04.-05.05.2024.

HOTEL ILF 3*

169 €

Polazak iz:Kraljeva,Mrčajevaca,Preljine, Gornjeg Milanovca,Lazarevca i Beograda

 

DOPLATA za polazak iz Kragujevca 10€ (transfer do Mrčajevaca), Kruševca 15€ (transfer do Kraljeva), Trstenika 10€, (transfer do Kraljeva) Vrnjačke Banja 10€ (transfer do Kraljeva), Uzice 15€ (transfer do Preljine), Požega 15€ (transfer do Preljine), Niša 20€ (transfer do Kraljeva).

 

 

1.DAN - KRALJEVO

Polazak iz Kraljeva oko 17:00h. Vreme polaska moze biti korigovano u zavisnosti od uslova na putu I graničnim prelazima. Nastavak puta ka Beogradu. Ulazak putnika kod Sava centra oko 20h.

Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

 

2.DAN - PRAG

Dolazak u Prag. Obilazak grada sa lokalnim vodičem. Šetnja pored zlatnog portala, kraljevske palate, bazilike sv. Đorđa, Lobkovič palate, crne kule. Panorama na Prag iz bašte na valeh. Prelepa valdštajnska palata sa ogromnim parkom iz 17.veka, Hergertova ciglana, najtesnija ulica u Pragu, mala venecija, certovka, kampa, Karlov most, Karlova ulica, Klementinum (Narodna biblioteka), Starogradski trg sa čuvenim astronomskim i astrološkom satom Orloj. Zatim Karlov univerzitet, staleško pozorište i vaclavski trg sa narodnim muzejem. Nakon razgledanja upoznavanje sa tehničkim informacijama ( razmena novca, preporuka restorana i pivnica, funkcionisanje gradskog prevoza u Pragu...). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

 

3.DAN – DREZDEN (fakultativno)-PRAG

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni celodnevni izlet u Drezden, grad na istoku Nemačke, grad sa mnogo baroknih zdanja: Opera Zemper, Palata Cvinger (u kojoj se nalazi čuvena galerija starih majstora), Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, mural sa saksonskim vojvodama.Slobodno vreme i prilika da ovaj grad osetite u njegovoj čaroliji ili soping u jednom od trznih centara. Povratak u Prag. Noćenje.

 

4.DAN- KARLOVE VARI (fakultativno)-PRAG

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak na izlet u Karlove Vari jednu od najlepših banja Evrope. Obilazak njenih čuvenih lekovitih izvora termalne vode i kolonade (Termal Spring, Market Collonade...), crkve Sv.Marije Magdalene i naravno ne zaboraviti probati čuvenu Becherovku otkrivenu pre 200 godina i vodu sa lekovitih izvora. Povratak u hotel. Nocenje.

 

5.DAN – PRAG

Dorucak. Napustanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Odlazak u grad. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno krstarenje rekom Vltavom. Polazak za Srbiju je planiran oko 16h.

 

6.DAN - KRALJEVO

Dolazak u Kraljevo na mesto polaska u jutarnjim časovima, zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj putovanja.

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, A/C)

-razgledanje Praga u pratnji stručnog lokalnog vodiča

 • smeštaj u hotelu sa 3* na bazi tri noćenja sa doručkom/ švedski sto,
 • obilaske prema programu putovanja
 • usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete i ulaznice
 • međunarodno zdravstveno (može se uplatiti u agenciji)
 • individualni troškovi

-boravisna taksa (placanje u hotelu na recepciji)

 

 

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

 

Krstarenje Vltavom 15 evra / 10 evra (deca do 12 godina)

Karlove Vari 25 evra / 15 evra (deca do 12 godina)

Drezden 30 evra / 20 evra (deca do 12 godina)

PAKET: 65 EURA (PAKET ZA DECU 40 EURA)

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak čekovima do 05. 2024. godine (čekovi se deponuju u agenciji prilikom rezervacije - svi čekovi datumirani svakog 15-og u mesecu);
 • administrativnom zabranom

-Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

DOPLATE:

* Doplata za 1/1 sobu je 50 €

*Raspored sedenja pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta važi doplata 25 €.

*Doplata za dodatno sedište u autobusu 50€

 

POPUSTI ZA DECU:

*dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana

*dete do 5 godina (u zajedničkom ležaju) plaća samo prevoz 40 eura.

 

NAPOMENA

* Raspored sedenja pravi agencija uzimajući u obzir vreme uplate, starija lica , porodice sa malom decom, trudnice. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Za izbor sedišta za prva tri reda važi doplata 25 €.

 • Nema umenjenja cene za sopstveni
 • Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.

*Ne čeka se na granici obrada papira za povraćaj PDV-a.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 • Minimum za realizaciju putovanja je 40
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja. Takođe, ne sme svojim neadekvatnim ponašanjem uznemiravati druge putnike, ometati vozače i pratioca u poslu ili ugrožavati realizaciju programa putovanja. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...).
 • Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.

 

 • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
 • Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u programu. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena , izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • ​ DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE : Važeći biometrijski pasoš najmanje 3 meseca posle putovanja , za maloletnu decu obavezan je pasoš i overena saglasnost roditelja koji ne putuje.

 

*Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja, Tomash Tours Licenca A OTP 242/2021 od 14.12.2021.